Yrd. Doç. Dr. YILDIZ AYDIN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. YILDIZ AYDIN

T: (0282) 250 2609

M yaydin@nku.edu.tr

W yaydin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Alman Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: RHEİNİSCH WESTFAELİSCH TECHNİSCHE HOCHSCHULE AACHEN (ALMANYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:PHİLOSOPHİSCHE FAKULTAET
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YENİ ALMAN EDEBİYAT TARİHİ
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 1995
Tez:
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 1992
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2011-2015
Araş. Gör. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI PR.
1992-1996
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU
2015-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2015-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYAT (DR) (TRAKYA ÜN.ORTAK)
2015-
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2014-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Okutman RHEİNİSCH WESTFAELİSCHE TECHNİSCHE UNİVERSİTAET AACHEN 2010-2011
Okutman RHEİNİSCHE FRİEDRİCH WİLHELMS UNİVERSİTAT BONN/ SPACHLERNZENTRUM DER ABTEİLUNG FÜR INTERKULTURELLE KOMMUNİKATİON UND MEHRSPRACHİGKEİTSFORSCHUNG 2010-2011
Okutman BİLDUNGSWERK FÜR FRİEDENSARBEİT BONN 2009-2010
Okutman VOLKSHOCHSCHULE FÜR TROİSDORF UND NİEDERKASSEL 2005-2010
Okutman VOLKSHOCHSCHULE SİEBENGEBİRGE 2005-2010
Öğretmenlik MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI/ STADTİSCHES GYMNASİUM KÖLN 2005-2008
Okutman SPRACHENAKADEMİE AACHEN 2001-2005
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Karşılaştırmalı Edebiyat
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AYDIN Y., Adalbert Stifter´in Der Hochwald Yapıtında İzleksel Öğeler: Doğa ve Orman, Humanitas, vol. 4, pp. 47-56, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
2. AYDIN Y., Selbstzerstörung als Ausdruck verhinderter Autonomie in Klaus Poche´s "Atemnot", Revista Academica liLetrad, pp. 473-482, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. AYDIN Y., Eleştirilerin Odağında Bir Yazar: Christa Wolf, Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, pp. 125-132, 2006.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AYDIN Y., Klaus Poche´nin "Atemnot" ve Reiner Kunze´nin "Friedenskinder" Yapıtlarında Otoriter Eğitim Eleştirisine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 1, ss. 1-14, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
2. AYDIN Y., Doğu Alman Yazınında Göç ve Sürgün, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 27-32, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. AYDIN Y., Güngör Dilmen´in Kurban ve Christa Wolf´un Medea. Stimmen Yapıtlarında Çocukların Kurban Edilmesi Sorunsalı Üzerine, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 4, ss. 1493-1500, 2016.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. AYDIN Y., Medea´nın Büyü´sü: Çocuk Katili!?, Varlık Dergisi, ss. 83-86, 2005.
Tartışma/Yorum
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. AYDIN Y., Reflexionen über Entfremdungserscheinungen in Christa Wolfs Medea. Stimmen, Yayın Yeri: Peter Lang, 2016.
Bilimsel Kitap
2. AYDIN Y., Litaraturtransfer und Interkulturalitaet im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der Europaeischen Aufklaerung, Bölüm: Entfremdung und Fremdheit in den Briefen aus der Türkei von Kelemen Mikes, Yayın Yeri: Peter Lang, Editör: Gabor Tüskes, 2012.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. AYDIN Y., Festschrift für Prof. Dr. Yılmaz Özbek, Prof. Dr. Yılmaz Özbek´e Armağan Kitabı, Bölüm: Über die Symbolik des Hahns in Theodor Fontane´s "Der Stechlin", Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi Yayınları, Editör: Ahmet Sarı, Cemile Akyıldız, Fatma Öztürk Dağabakan, Dursun Balkaya, Zennube Şahin Saka, 2015.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. AYDIN Y., Franz Grillparzer´in Gezi Günlüğünde İstanbul İmgesi, VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi (12.10.2016-14.10.2016).
Özet bildiri
2. AYDIN Y., Klaus Poche´nin "Atemnot" İsimli Yapıtında Göç Acısı, Turkish Migration Conference (12.07.2016-15.07.2016).
Özet bildiri
3. AYDIN Y., Klaus Poche´nin Atemnot İsimli Yaptında Otoriter Eğitim Sorunsalı, 1. Uluslar arası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi "Barış Kültürü için Çocuk ve Gençlik Edebiyatı" (04.05.2016-05.05.2016).
Özet bildiri
4. AYDIN Y., Selbstzerstörung als Ausdruck verhinderter Autonomie in Klaus Poches "Atemnot", Internationaler Kongress für Literatur, Sprache und Übersetzung liLETRAd (07.07.2015-08.07.2015).
Tam metin bildiri
5. AYDIN Y., Bir yabancı Gözüyle Tekirdağ: Kelemen Mikes´in Türkiye Mektupları, Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu (26.03.2015-27.03.2015).
Tam metin bildiri
6. AYDIN Y., Christa Wolfs" Medea. Stimmen": Hoffnung auf Versöhnung der Kulturen, XII. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress: Migration und Kulturelle Diversität (12.05.2014-14.05.2014).
Tam metin bildiri
7. AYDIN Y., Christa Wolfs Medea-Bearbeitung unter besonderer Berücksichtigung von Umbruchserfahrungen, XI. Uluslararası Germanistik Sempozyumu (20-22 Mayıs) (20.05.2009-22.05.2009).
Tam metin bildiri
8. AYDIN Y., Medea ve Başkalaşımları, Bir Bilim Kategorisi olarak ‚Kadın’ Uluslararası Sempozyumu: Edebiyat, Dil ve Kültür Çalışmalarında Kadın (29 Nisan-02 Mayıs) (29.04.2008-02.05.2008).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. AYDIN Y., Franz Grillparzer´in Medea´sında Yabancı ve Sürgün edilern Kadın Sorunsalı, Avusturya Edebiyatı - Türk Edebiyatı Buluşmaları Gender- Okuma Grubu (14.04.2016-14.04.2016).
Davetli konuşmacı
2. AYDIN Y., Die Literaturdebatten nach der Wende (Berlin Duvarı´nın yıkılışından sonra Edebi Tartışmalar), Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminer (05.04.2016-05.04.2016).
Davetli konuşmacı
3. AYDIN Y., Adalbert Stifter´in Hochwald adlı yapıtındaki Doğa Tasvirlerinde Orman İmgesinin Yeri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Panel Dizisi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü "Alman Edebiyatında Dil, Toplum, Şiir, İmge ve Modernleşme Olgusuna Yaklaşımlar" (16.03.2016-16.03.2016).
Davetli konuşmacı
Editörlükler
1. HUMANİTAS, Yayın Yeri: EGE Reclam (15.06.2016-).
Uluslararası Dergi
2. HUMANİTAS, Yayın Yeri: EGE Reklam, Yayın Kurulu Üyeliği (15.12.2016-).
Uluslararası Dergi
3. HUMANİTAS, Yayın Yeri: EGE Reclam, Yayın Kurulu Üyeliği (15.06.2016-).
Uluslararası Dergi
4. HUMANİTAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: EGE Reklam, Yayın Kurulu Üyeliği (05.04.2016-).
Uluslararası Dergi
5. HUMANİTAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: EGE Reklam (15.12.2016-).
Uluslararası Dergi
6. Humanitas, Yayın Yeri: EGE Reklam, Yayın Kurulu Üyeliği (05.04.2015-).
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, CEOOL, ASOS, ARASTİRMAX, TEİ, TUBİTAK-ULAKBİM DERGİPark
7. HUMANİTAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: EGE Reklam, Yayın Kurulu Üyeliği (05.04.2015-).
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, CEOOL, ASOS, ARASTİRMAX, TEİ, TÜBİTAK-ULAKBİM Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
2. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
3. Journal of Human Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO
4. Göç, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
5. Border Crossing, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
6. HUMANİTAS, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi
7. Humanitas, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi
8. GÖÇ, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
9. Turkish Migration Conference, Hakemlik Sayısı:5.
Uluslararası Bildiri Kitabı
10. 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Bildiri Kitabı
11. Göç Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Copernicus, China Academic Journals Database, EBSCO Academic Search, Research Papers in Economics (RePEc)
12. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
Üyelikler
Avusturya Kütüphanesi/ İstanbul, Danışman, 2016-.
Franz Grillparzer-Gesellschaft, Üye, 2016-.
Gerder, Üye, 2015-.
Aldığı Sertifikalar
TELC Language Tests/ telc Deutsch, A2 /B1/ B2-Lizenz , Briefbewertung, Yer:Frankfurt, 13.11.2009-13.11.2009.
TELC Language Tests, telc Deutsch Integration DTZ, Yer:Siegburg, 12.06.2009-12.06.2009.
Federal Almanya Göç ve İltica Bakanlığı Kalifiye Öğretim Görevlisi Sertifikası, Yer:Goethe Enstitüsü, 04.05.2009-15.05.2009.
TELC Language Tests, telc Deutsch B1/B2, Yer:Siegburg, 14.02.2009-14.02.2009.
TELC Europäische Sprachenzertifikate der Weiterbildungs-Testsysteme/ Zertifikat Deutsch, Schriftlicher Audruck Brief, Yer:Köln, 24.03.2006-24.03.2006.
TELC Europäische Sprachenzertifikate der Weiterbildungs-Testsysteme/ Zertifikat Deutsch, Mündliche Prüfung, Yer:Köln, 04.03.2006-04.03.2006.
TELC Europäische Sprachenzertifikate der Weiterbildungs-Testsysteme, Zertifikat Deutsch B1 Mündliche Prüfüng, Yer:Sprachenakademie Aachen Kockerellstr. 9 D-52062 Aachen, 29.03.2003-29.03.2003.